Mapa uczestników programu KFnrD w latach 1997-2013.
Piotr Migdał, 2014.
Źródło i opis techniczny na GitHubie.